Celcelutiye Eğitimi

Celcelütiye, Süryânîce “Bedî” demektir. Resûl-i Ekrem Efendimiz (ASM) a Hazret-i Cebrâil (AS) tarafından indirilen ve içinde İsm-i Azam’ı da taşıyan yüksek mânâlar, Hazret-i Ali (K.V) tarafından Celcelûtiye adıyla ve cifir ilmine göre bir çok tarih de düşürülerek Süryânî diliyle nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiştir.

Yüksek ve tesirli bir duâdır. Bir isimler hazinesidir. Allah’ın rahmetini celb etmesi hasebiyle bir rahmet hazinesi veya bir Cennet hazinesi demek de mümkündür. Allah’ın en büyük ismi olan İsm-i Azam bu duânın içerisinde gizlenmiş olduğundan, bu duâyı okuyarak Allah’a sığınan kimsenin, dünya ve âhiret işlerinde çok kolaylıklar ve bereketler göreceği müjdelenmiştir.

İmam-ı Gazâlî hazretleri nakleder ki:

– Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimize (ASM) dedi ki:
–“Yâ Muhammed! Rabb’in sana selam ediyor ve selamın en mükerremini sana tahsis buyuruyor. Sana bu hediyeyi ihsan buyurdu.”
– Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (ASM):
– “Ey kardeşim Cebrâil! Bu hediye nedir?” dedi.
– Cebrâil Aleyhisselâm:
– “Bu hediye, içinde İsm-i Azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük duâdır.” diye cevap verdi.
– Peygamber Efendimiz (ASM):
– “Ey kardeşim Cebrâil! Bu duânın adı nedir? Keyfiyeti nasıldır?” diye sordu.
– Cebrâil Aleyhisselâm dedi ki:
– “Yâ Muhammed! Bu duânın adı Bedî’dir (Celcelûtiye). İçinde en yüksek kasem ve İsm-i Azam vardır. O İsm-i Azam ki:

♦ Arş-ı Alâ’nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah’ın arşını taşıyan melekler bu arşı kaldıramazlardı!
♦ Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve nûru olmazdı!
♦ Ay’ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, ay ışık veremezdi.
♦ Cebrâil Aleyhisselâm’ın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrâil yer yüzüne inemez, semâya çıkamazdı!
♦ Mîkâil Aleyhisselâm’ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi.
♦ İsrâfîl Aleyhisselâm’ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi.
♦ Azrâîl Aleyhisselâm’ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlûkâtın canını alamazdı.
♦ Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi.
♦ Yedi kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi sâbit olmazdı!

Bu ismi Âdem Aleyhisselâm okumuştur!”

İsm-i Azamı içinde saklayan ve Celcelûtiye’ye kaynaklık eden yüksek mânâların, yeşil bir atlas üzerinde yazılı olarak Cebrâil Aleyhisselâm tarafından Peygamber Efendimiz’e (asm) semâdan indirildiği nakledilir. Hazret-i Ali (k.v) demiştir ki: “Ben Cebrâil’in şahsını gök kuşağı sûretinde gördüm. Sesini işittim. Sahifeyi aldım. Bu isimleri içinde buldum!

CELCELUTİYE 1.AŞAMA EĞİTİM İÇERİĞİ

♦ Oktavlar ve Triatlar İlkesi
♦ Tevhid Anlayışı İle Bismillahirrahmanirrahim ve Lailaheillaallah İlkeleri
♦ Ruhun Şuurlu İnşası
♦ Muhyiddin Arabi Ekolü İle Nefis Ve Nefes İlişkisi
♦ Nefes İle Zikir Uygulamaları
♦ Şaman Müzikleri ve Asanalar İle Bedensel ve Zihinsel Sağıltım
♦ Vipasana ve Kundalini Meditasyon Uygulamaları
♦ Ölmeden Önce Ölüm Deneyimi İle Hira’da Dönüşüm
♦ Kün Frekans İle Eterik ve Astral Beden Sağıltımı
♦ Çakralar Üzerine Subliminal Frekanslar İle Çalışma Teknikleri
♦ Manyetik Alanlar, Niyet-Hareket- Bereket İlişkisinde Tezahür Ettirme Sanatı
♦ Bedenin Bilgeliği – Karaciğer, Bağırsak, Sinüs Ve Eklemleri Arındırma Yöntemleri
♦ Blokaj Enerjilerden Ruh, Beden, Zihin Düzleminde Arınma Ve Korunma Yöntemleri
♦ Kur’an Sembolleri Ve Metafizik Objeler İle Çalışma – Bedene Ve Zihine İndirgenmesi
♦ Kadim Bilgelik Bilinci İle Bütüncül Şifa Yöntemleri
♦ Soru- Cevap İle Semboller İlmi ( 2. Aşamaya Hazırlık )

CELCELUTİYE 2.AŞAMA EĞİTİM İÇERİĞİ

♦ Celcelutiye Sembolleri ve Nitelikleri
♦ Huruf-U Mukattalar İle Esma Tabloları Hazırlanışı
♦ Esma ve Harf Frekansı İle Uyumlanma
♦ Şifanın Temel Nitelikleri, Seans Nasıl Yapılır?
♦ Celcelutiye Kanalına Bağlanma, Sembol Ve Objeler İle İmajinasyon Çalışmaları
♦ Yaşam Ağacı ve Bedene Yerleştirilmesi, İzdüşümleri Ve Zikirleri
♦ Celcelutiye Esmaları – Arapça Karşılıkları ve Kendi Esmanız İle Tanışma
♦ Aura Açma, Sırlama -Semboller, Harfler, Esmalar İle Gece Uygulamaları
♦ Mekan Arındırma, Şifalandırma ve Koruma Çalışmaları
♦ Kur’an Ve Celcelutiye İle Olumlama (Niyet) Çalışma Ve Uygulama Yöntemleri
♦ 4 Temel Unsur (Ateş, Hava, Su, Toprak) İle Çalışma
♦ Metafizik Alem Kanunları Ve Duygu, Düşünce, Enerjiyi Yönetebilme Sanatı
♦ İsmi Azam Ve Ferdiyet Bilincine Ulaşma, Kullanma Yetkinlik Kazanma
♦ 3 Temel Sûre (Fatiha, İhlas, Ayete’l Kürsi) Kudret Melekeleri İle İmajinasyon Çalışması
♦ Celcelutiye Sembolleri, Huruf-U Mukattalar, Harfler Ve Esmalar İle İnisiyasyon
♦ Kadim Sembollerin Anlamları Ve Kullanım Sahaları

Comments are closed.