Holistik Şifa Seansları

Holistik Şifa Terapisi ne gibi yararlar sağlar ?

-Ruh-Beden-Zihin bütünlüğününe destek olmak
-Bedeni düşük titreşimli duygu, düşünce ve enerjilerden temizlemek
-Kişiye özel enerji (Qi) kaçaklarını tespit ederek sonlandırmak
-Enerji (Qi) akışını onarmak ve yeniden düzenlemek
-Organların Qi enerjisini meridyenler aracılığı ile yükseltmek
-Kişinin Aura-Chakra Sistemindeki hasarları onarmak
-Danışanın limitli yaşam enerjisini daha etkin kullanabilmesini sağlamak
-Üç Beyin Sistemininbioenerjisini yükseltmek. (sefalik,kardiyak, enterik)
-Beyin,Kalp ve Bağırsaklardan geri bildirim almak ve yorumlamak.
-Atalardan özgürleşmeyi ve ikili ilişkileri yeniden düzenlemek
-Sağlıksız ve bağımlılık içeren ilişkileri sonlandırmaya yardım etmek
-Ağrıyı ve fiziksel rahatsızlıkları azaltmak
-Travmatik hafızaları ve içsel ikilemleri çözümlemek
-Bedenin titreşimsel frekansını yükseltmek
-Bütüncül sağlık ve kendini iyileştirebilme yeteneğini arttırmak
-Vucuttaki enerji dengesini düzenlenmek ve blokajları kaldırmak
-Kişinin yaşantısını sabote eden, çekirdek inançları ortadan kaldırmak
-Bedenin ‘Eril ve Dişil’ enerjilerin dengelemek yoluyla şifalandırmak
-Kişinin otantik içsel kimliğiyle bütünleşebilmesine yardım etmek
-Özdeğer ,Özsevgi ve Özgüven konseptleri üzerinde çalışarak iletişim becerilerini ve hayat kalitesini yükseltmek

Holistik Şifa Terapisi Nedir, Nasıl Uygulanır?

-Holistik Şifa Terapisi, birçok farklı teknik kullanılarak, danışanın ruhsal, zihinsel ve fiziksel bedeni üzerinde ayrıntılı olarak çalışabilen bütüncül bir şifa sistemidir.
-Temelde danışanın günlük hayatında farkedilebilir ve etkili değişimler yaratarak, her alanda daha dengeli ve huzurlu olmasını amaçlar.
-‘Holistik Şifa Terapisi’ni diğer enerji terapilerinden ayıran en belirgin özellik, belli bir yöntem ve enerjisel kaynakla sınırlı olmamasıdır.
-Bir çok farklı tekniğin ve yaklaşımın kullanılması terapi sonucunu olumlu yönde etkilemektedir.
-Holistik Şifa Terapisi tamamen kişiye özgüdür.
-Terapist danışanın biliçaltı ve bilinçdışı zihni ile Kinesiolojik yada Elektromanyetik olarak iletişim halinde olur. Bu iletişim seansta uygulanacak prosedürün içeriğini belirlediği gibi danışanla terapist arasında güçlü bir iletişim sağlar
-Bu iletişime dayanarak en akut olan alanda uygulama yapılabildiği gibi, kendi şikayetleri doğrultusunda ve hatta belli bir modalite talebi göz önüne alınarak da çalışılabilir.
-Kişinin dışsal bir enerji kaynağına bağlanması yerine kendi öz enerjisiyle uyumlaması esasına dayanan bir terapi yöntemidir.
-Aynı danışana yapılacak iki farklı terapide bile farklı konular ve yaklaşımlar izleneceği için terapi içerikleri ve etkileri farklılık gösterebilmektedir.
-Bazı akut durumlarda, şikayetin durumuna ve hangi seviyede olduğuna göre birden fazla seans almak daha faydalı olabilir.
-Kişi genelde terapi esnasında hangi alanda ve hangi teknik kullanılarak çalışıldığı ile ilgili bilgilendirilir.
-Holistik Terapi, şifa uygulamalarını sezgisel bilgilerle ve bilimsel yaklaşımlarla destekleyen bir sistemdir. Danışanın ruhsal, enerjisel ve zihinsel eğilimleri ve durumu göz önüne alınarak tavsiyeler ve bilgilendirmeler yapılabilir.
-Uzun süreli danışanlarda bu yöntem sıkça kullanılmakta ve bu ‘’mentorluk’’ yöntemi ile şifa birlikte yapılarak çok daha etkili sonuçlar almak mümkündür. Uzun süreli danışanlar yaşamlarında olan herhangi bir olayla ilgili destek alabilir ve tam olarak anlamlandıramadıkları bu durumları terapi esnasında seansın konularının içerisine katabilirler.

Hangi teknikler ve modaliteler kullanılır ?

-Şamanik Şifa Teknikleri
-Kristaller, Elementler( Ateş –Su –Hava-Toprak), Bitkiler ve bedenle yapılan (manuel ) enerjisel ve duygusal temizlik ve arındırma
-Hayvan Totemleri ile çalışma.
-Şamanik Yolculuk
-Ezoterik Şifa Teknikleri
-Aura -Chakra Terapisi; kişinin elektromanyetik alanıyla çalışır. Bu alandaki hasarları ve fiziksel bedendeki yansımalarını tedavi eder.
-Enerji Terapisi;fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların büyük çoğunluğunu hedef alır.
-Bilinçaltı Terapisi;çekirdek inanç sistemleri ve bilinçaltı düşünce kalıplarını bilinç düzeyine çıkararak şifalandırır.
-Karmik ŞifaTerapisi;sağlıksız ilişkileri ve belli kişilerle tekrar eden anlaşmazlıkları iyileştirmek üzerine çalışır.
-Ezoterik Astrolojiyada Ruhsal AstrolojiRuhsal ve bilinç artışı sebebiyle olan değişikliklerin gündelik hayatımıza olan etkisiyle ilgilenir.

-Qi Gong Terapi Teknikleri
-Qi enerjisi akışını dengeleme ve düzenleme.
Akubasınç
-Organ ve Meridyen Terapisi.
-Dan Tian Terapi ( GÇT; 3enerji merkezi üzerinde çalışılır)

Holistik Şifa Terapisi nasıl geçer?

-Danışan kendisi için hazırlanmış olan danışan formunu doldurur ve kısa bir konsültasyon için uygun bir zamandır.
-Tamamen giyimli halde, rahat bir şekilde uzanır veya yatar.
-Danışan konforlu ve rahat bir halde seansın keyfini çıkartır ve kendisine verilen bilgileri dinler.
-Kol ve el bileğinden ‘ kas testi’ gibi kinesiolojik çalışmalar yapmak gerekebilir
-Özellikle Şamanik ve Enerji arındırma seanslarında kristaller, bitkiler , aromatik yağlar kullanılarak el ve ayaklardaki acupunktur noktalarına danışanın bilgisi dahilinde nazikçe dokunmak gerekebilir.

Seans Konu Başlıkları

-Atalardan; Anne ve Baba’dan Özgürleşme
-İçsel ERİL VE DİŞİL kaynaklarla bütünleşme (Eril ve Dişil Tanrısallık)
-Enerji kaçaklarının tespiti ve geri alınması
-Enerji kordonları ve bağımlı ilişkiler
-Şimdiki zamanda yaşamakla ilgili şifa (aurik ve zihinsel)
-ÖZ/ BEN kavramının geldiği yer. Self-definition consept
-İz Sürme Sanatı (fiziksel, duygusal, düşünsel, enerjisel, rüya boyutu)
-Şimdiki zamanın zihinsel açıdan incelenmesi (Yang ve Yin)
-Bolluk ve bereket çalışmaları
-İletişim becerileri ve duygusal zeka şifası
-Duyguların sağlıklı ve akışkan olabilmesi veşifası (Emotional Scars Therapy)
-12 Çakra aktivasyonu ve şifası
-12 Meridyen aktivasyonu ve şifası
-Organların şifalandırılması (Qi azlığı, kayma, …)
-12 Aura şifası (çakraların manyetik alanı)
-Jing – Qi – Shen konsepti; eğitimi ve şifası
-Qi enerjisinin arttırılması.
-Qi enerjisi ve Kişinin ‘Qi bankası’ / Qi rezervi ne durumda ?
-Wei Qi , Wei Qi aktivasyou ve Psişik korunma
-Atalardan Jing alınması ve korunması
-Karmik şifa ve ilişkilerin iyileştirilmesi
-3 beyin sisteminin şifası ve aktivasyonu (Sefalik, kardiyak, enterik)
-Başka ülkelerin elektro manyetik alanına uyumlama
-Ruh evi ( kalp chakrasının şifası)
-Yüksek Benlik/ Yüksek Ruh ile bütünleşme
-Ruhsal Rehberlerle bütünleşme
-Dharma ve Yaşam amacı çalışmaları…(!)
-Kişiyi en yüksek potansiyeline çekebilmek ve bu konuda bilgilendirmek
-Quantum Fiziği ve potansiyeller ağı şifası ve eğitimi
Gezegenlerle olan kişisel ilişkiler ve bilinçlerinin şifalandırılması
-6 element sisteminin şifası:
-Metal Elementi: Fiziksel Boyutlar (topraklanmak, beslenme, su, hava uyku, boşaltım, spor, zaman algısı)
-Dünya Elementi: Düşünceler (düşünce, okuma, yazma , öğrenme ve olumlamalar)
-Ateş Elementi -(Kalp-İmparator)- Bireysel Ruh : Hisler (duygular + düşünceler= hisler, bağırsakların hisleri, enerjinin nereye aktığını algılamak
-Su Elementi :Duygular ve Enerjiler ( içsel enerjinin nereye aktığını algılamak
-Yüksek Ateş Elementi: Yüksek Ruh – Yüksek Zihin – Yüksek Benlik (burayı doldur)
-‘Wood’ Elementi: Fizik ötesi boyutlar, Bilinç, Şuur (Yang ve Yin rehberler, rüya görerek öğrenme, bilinçaltı katmanları )
-Rüya Kanallığı Aktivasyonu
-Şuur boyutu çalışmaları ( gözlemci- gözlenen- gözlemleme) Kutsal Üçleme
-Aylık Ezoterik Astroloji
-Birlik bilinci çalışmaları ( H’oponopono seviyesi)
-Birlik bilinci çalışmaları ( Celse)

Comments are closed.