İnnerSpeak Bireysel Seansları

InnerSpeak™ seansları Yüksek Benliğimize teslimiyet halinde gerçekleşen spiritüel seanslardır. Seansta danışan tamamen bilinç boyutundadır ve kolaylaştırıcı danışanın Yüksek Benliğinden önce üzerinde çalışılan etkiye yönelik gerekli bilgileri alır, bunlar danışanın deneyimlemekte olduğu durumla ilgili çeşitli bilgiler ve etkinin kaynaklandığı yaşam süreci, oradaki yaşanmışlık ve ruhun buna verdiği tepkiyle ilgili bilgilerdir; sonrasında çeşitli arınma işlemlerine geçilir. Tüm seans dosya protokolünün yapısının akışına uygun olarak, Yüksek Benliğin rehberliği ile uygulanır. Bir seans genellikle 1-1,5 saat arası sürer, ancak bu süre danışanın kaldırabileceği arınma düzeyine göre değişebilir. InnerSpeak™ seanslarında niyet her zaman üzerinde çalışılan konuya dair mümkün olan tüm arınmanın bir seansta gerçekleşmesi olmakla birlikte, bazen aynı konu üzerinde 2. veya bazen 3. bir seans gerekli olabilir. Devam seansının gerekli olup olmadığı seansın sonunda belli olur ve devam seansı ilk seansın işleme süresi bittikten sonra yapılır.

InnerSpeak™ seansları hem bizim uygulamamız hem de bize uygulanması çok kolay, pratik ve zevkli, iç görümüzü ve bilinç düzeyimizi oldukça yükselten seanslardır. InnerSpeak™ seanslarında, çok ender durumlar haricinde, mutlaka bir enerji değişimi ve çözülüm gerçekleşir ve InnerSpeak™ seanslarından gelen şifa oldukça etkili bir şifadır. Bununla birlikte InnerSpeak™ yönteminin en önemli özelliklerinden biri çok yumuşak bir terapi yöntemi olması ve bu şifayı bir şifa krizine yani olumsuz bir arınma sürecine yol açmadan sağlamasıdır. InnerSpeak™ seansları bire bir yapılabileceği gibi, aynı derecede etkili olacak şekilde uzaktan da yapılabilir.

Comments are closed.