NLP Temel Eğitimi

NLP (Neuro Linguistic Programming),düşünme,dil ve davranış aşamalarını inceler,kişilerin belirledikleri hedef ve amaçlara ulaşması için bu süreçleri en etkin nasıl kullanabileceğini öğreten bir çalışmadır.

NLP hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan bir uygulama felsefesinden oluşur.

NLP Temel Eğitiminin Amacı;Bireylerin potansiyellerini keşfetmelerini ve kullanabilmelerini, yaşamlarında öncelikli hedeflerini belirleyebilmelerini, hedeflerine ulaşma kararlılığını sürdürebilmelerini, farkındalıklarını artırabilmelerini, davranış esnekliği kazanmalarını, etkili iletişim kurabilmelerini, çatışmaları ve sorunları yönetebilmelerini sağlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri NLP teklikleri ile uygulamalı olarak aktarmaktır.

NLP EĞİTİM İÇERİĞİ :

NLP Nedir?
NLP’nin Kişisel Gelişim İlkeleri
NLP’nin Tarihçesi
Etkili İletişim Becerileri Geliştirme
Başkalarını Etkileme
NLP İletişim Modeli
Duygularınızı Yönetme
Meta Model
Davranış Kalıplarını Anlama
Kendinizi Ve Başkalarını Tanıma
Temsil Sistemleri
Cesaret Motivasyon Ve Öz-Güven Kazanma
Çatışma Yönetimi
Etkili İlişkiler Kurma
İş Ve Yaşam Dengenizi Kurma
Davranış Esnekliği Kazanma
Kendi İçinde Ve Başkalarıyla Barış İçinde Olma
Kendi Mükemmelliğinizi Ve Yaratıcılınızı Geliştirme
Yaşamınızın Her Alanında Engellerin Üstesinden Gelme
Kendi Potansiyelinizi Keşfetme Ve Olmak İstediğiniz ‘’SİZİ’’ Yaratma
Hedeflerinizi Belirleme Ve Hedeflerinize Ulaşma
Pozitif Düşünme Yetileri Kazanma
Stresinizi, Korkularınızı, Kaygılarınızı Yönetme Becerileri

Comments are closed.