Obsesyon Eğitimi

OBSESYON EĞİTİMİ
Obsesyon teriminin spiritüalizmdeki anlamı psikiyatrideki anlamından tümüyle farklıdır..Obsesyon klasik spiritüalizm terminolojisinde kısaca, bedensiz bir varlığın bir bedenliyi veya bedenlileri kendisine körü körüne itaat edecek derecede etkisi altına alması olarak tanımlanır. Daha açık bir deyişle, obsesyon fenomeninde, ölüm olayı ile bedenini terketmiş bir varlığın, insanlara hükmetme hırsı gibi geri seviyeli bir hırsı tatmin etmek üzere, bir veya birkaç insanı çeşitli taktiklerle hükmü altına alması söz konusudur. Fakat bu öyle bir hükmetmedir ki, ilerlemiş aşamalarında, hükmedenin en ufak bir telkini bile, hükmedilenenin akıl hastahanesini boylamasını, birini öldürmesini, kendini ölüme atmasını, hatta intihar etmesini sağlamaya yeterli olacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ
– Obsesyon nedir?
– Negatif enerjisel varlıklar ve bilinçler.
– Obsesyon türleri nedir
– Astral varlıklar
– Astral varlıkların özellikleri.
– Boyut kavramları ne demektir?
– Boyutsal obsesyonlar ne demektir, nasıl çalışır?
– Obsesyondan korunma yöntemleri nelerdir, uygulamalar.
– Obsesyon tedavisi ve uygulamaları.
– Haades varlıklar ve hüddamlılar nelerdir?
– Ateş varlıkları nelerdir?
– Yaratılış ve tekamül

Comments are closed.