Ra Sheeba Eğitimi

RA-SHEEBA Nedir?

Kullandığımız ve öğrenmeye çalıştığımız enerji ve şifa öğretilerinin çoğunda olduğu gibi;
RA-SHEEBA da kadim zamanlardan gelen,Mısır bilgeliğini ve Atlantis bilgisini içinde barındıran çok kuvvetli bir evrensel enerji ve şifa öğretisidir.

RA-SHEEBA, Evrensel Yaşam Enerjisinin çok kuvvetli bir bölümüdür.
‘SHEEBA’ Sevginin cinsel, yaratıcı, neşeli ifadesi ve kaynağa direkt olarak yönelen Evrensel Şifa Enerjinin ‘dişi’ kısmıdır.
‘RA’ yani Kaynak. Büyük Merkezi Güneş’ten doğar.
‘SHEEBA’, ‘RA’ ya giden yolu gösterir. Sadece SHEEBA aracılığı ile RA’ya ulaşabilir ve Yuva’ya giden doğru yolu bulabiliriz.
RA-SHEEBA şifası doğrudan çakralar üzerinde çalışır.
DNA’mızı ve elektromanyetik alanımızı değişime uğratarak bize ‘SEVGİ’yi öğretir ve onunla bağlantımızı kurar. Sevgi her seviyede ilerlememize yardımcı olan unsurdur.

İNİSİYASYON NELER YAPAR?
-Titreşiminizi değiştirir ruh renklerinizi değiştirir ve
Sevginin benliğinizin içinden akması için yolu açar.
RA-Sheeba’ya uyumlanmaya hazır olduğumuzu nasıl
bileceğiz?
-Titreşimin rezonansını hissedeceksiniz.
Bunu hissedenler tekrar ‘Gözetleyici’ve “Ra” enerjisine sahip kişiler olacaktır.

Ra-Sheeba 2 aşamalı bir inisiyasyon gerektirir. İlk aşamada her biri 10 dakika süren bir arındırma ve üç inisiye çalışması yapılır. Sadece şifa sembollerini kullanmaya yetki verir. Kendi kabuğuna çekilmiş olan bu enerji, zamanın yeni öğretilere hazır olmasıyla aktive oldu. Son derece aktif, neşeli ve güçlü bir enerji uygulamasıdır. DNA ve çakralar üzerinde çok etkilidir. Fiziksel olduğu kadar ruhsal şifa da verir. Enerjinin çoğalmasıyla birlikte RA ve İSİS enerjileri arasındaki farkı rahatça algılarsınız. RA enerjisini daha sıcak İSİS enerjisini de daha serin ve rahatlatıcı hissedebilirsiniz. Bu sistemde fiziksel bedene hiç dokunulmaz. Sembollerle belirli bölgeye yerleştirilen enerji orada tutularak şifalanmayı sürdürür.
Ra-Sheeba Master Inisiyasyon Prosedürü arındırma ve iki inisiye şeklindedir. Bu uyumlamayla beraber Master sembolleri işlemeye ve kişi tam olarak Ra-Sheeba enerjisinden yararlanmaya ve başkalarına da yöntemi öğretmeye başlayabilir. Uzaktan şifa sadece masterlar tarafından uygulanır. Ejderlerle çalışma Master seviyesinde mümkündür. Master inisiyesi gerçekleştikten sonra sadece Ra-Sheeba Masterlarına uygulanan ’’ Güç Sembolleri’’ özel meditasyonlar eşliğinde uygulanır. Bu Meditasyonlar Biyolojik sistem, Çakralar ve Ruhsal Beden üzerinde çok güçlü etkilere sahiptir. Kutsal ateş herkesin kalbinde gizlidir. Onu ancak inisiyeler uyandırabilir.

*Eğitim Süresi 1 gündür.
Katılımcılara eğitim kitapçığı ve katılım sertifikası verilecektir.

Comments are closed.