Seraphim Blueprint İyileştirme Seansları

İçinde bulunduğumuz bu dönemde insanlığın, ülkemizin ve gezegenimizin iyileşmesi; bizim kendimizi iyileştirmemiz, enerjimizin dengelenip yükselmesi ile doğrudan bağlantılıdır. Titreşimimiz yükseldikçe, kendimiz ile birlikte ailemiz ve yakın çevremizin ve hatta dalga etkisi ile genişleyerek yayılan enerjimiz sayesinde ülkemiz ve gezegenimizin iyileşmesine katkıda bulunabiliriz.
Evren, Kaynak, Yaradan her nasıl adlandırırsak , “O” Kutsal Olan, tüm enerjileri tek bir enerji, biliş halinde içinde barındırır ve O’ndan sonsuz sayıda enerji yayılır. Bu enerjilere bağlanmanın ve aktif olarak kullanmanın farklı sistem ve yöntemleri vardır.
İşte Seraphim Blueprint Sistemi, Yaradan’dan dağılan enerjilerden insanlığın, yerkürenin ve galaksimizin hayrına çalışan 11 ana enerjinin, Seraphim Melekleri tarafından bir araya getirilerek bizlerin en uygun şekilde kullanımı için tasarımlanmıştır ve 6 basamaktan oluşur. Seraphim Melekleri Kaynak’a en yakın melek grubu olup aralarından bir tanesi bu ruhani sistemin koruyuculuğu görevini üstlenmektedir.
Hepimizin bildiği gibi; aslında bizler fiziksel bedenimizin ötesinde enerjiden oluşmuş varlıklarız. Zaman içerisinde yaşadığımız her türlü stres, acı, olumsuz duygular ve düşüncelerimiz; karmalarımız enerji bedenimiz üzerinde yoğun birikimlere ve dolayısıyla enerji tıkanıklıklarına, blokajlara sebep olur. Bu da enerji dengemizin bozulmasına yol açar. Tıpkı fiziksel bedenimizin tedavi edilmesi gibi enerji bedenimizinde iyileşmeye, şifalanmaya ihtiyacı vardır. Enerji bedenimizdeki şifalanma; kişisel, fiziksel, duygusal ve zihinsel açıdan dengelenerek enerjisel boyutta titreşimimizi yükseltmemize; rahatsızlıklarımızdan arınmamıza; özümüze, saf sevgi ve ışık halimize dönmemize yardımcı olur. Hayatımızı bolluk, bereket, sağlık, güzellik, gençlik ve mucizelere açar.
“Seraphim İyileştirmesi” olarak adlandırılan ilk seviyeyi tamamlamak; çakralarımızın açılarak enerji bedenimizdeki blokajların kalkmasını; böylece bizim ve ailemizin fiziksel rahatsızlıklarının iyileşmesi için fevkalade fayda sağlayarak, duygularımızın özgürce akmasına, vücudumuzdaki stres ve sıkışmış enerjileri serbest bırakmamıza yardımcı olacaktır.
Bu workshopta uyumlanacağımız iki ana enerjiden birincisi olan “Yaşam Gücü Enerjisi” açılımı, yaşam gücü enerjisi ve diğer enerjilerin rahatça akışını sağlayan bir taşıyıcı kanal görevi görür. Aynı zamanda bağışıklık sistemimizi ve böbreklerimizi güçlendirir. Tükettiğimiz besinlerden çok daha fazla yararlanmamızı, gıdalardaki besin ve enerjileri etkin şekilde almamızı sağlar.. Bu ilk seviye ile kendimizi fiziksel, duygusal ve zihinsel anlamda şifalandırmaya başlayıp enerjimizi yükseltmeyi öğrenirken, aynı zamanda diğer insanlara, hayvanlara ve kutsal yerlere şifa gönderip/almayı; ellerimiz aracılığı ile hem kendimizi hem başkalarını şifalandırmayı; kuvartz kristallerini enerjilendirip doğru bir şekilde kullanmayı öğreniriz.
İkinci enerji olan “İlahi Uyum Enerjisi” evrendeki uyumu, akışın sürekliliğini destekleyen bir enerjidir. Evrende her varlık düzeyinde çalışan bir ilahi uyum vardır ve bizlerin mutluluğu bu İlahi uyumla kendi varlık düzeyimizde birleşebildiğimiz oranda artar. Beş alt enerjiden oluşan açılım fiziksel, duygusal, zihinsel bedenlerimizin birbiriyle ve evrenle ahenk içinde çalışıp şifalanması ve birlik bilincimizin gelişmesi için çalışır.

Çalışmada edinilecek kazanımlar aşağıdaki gibidir;
1-Yaşam gücü enerji kanallarının çakralar ve enerji meridyenleri düzeyinde açılımı
2- Yaşam enerjisinin bedenimizdeki dağılımında regulator görevi gören böbreklerimizin yeniden ayarlanıp güçlendirilmesi
3- İnsanlara, hayvanlara, bitkilere ve tüm alanlara iyileştirici enerjileri iletme
4- Dünyadaki büyük kristallerden ve kutsal yerlerden enerji alma
5- Kristallere yaşam gücü enerjisini yüklemek ve şifa için kullanma
6- İçtiğimiz suya, yiyeceklere kullanılan krem, şampuan gibi günlük malzemelerimize enerji yükleme
7- Ellerimizle kendimizi ve başkalarını iyileştirme
8- Kişilere uzaktan şifa gönderme
9- Kalp, üçüncü göz ve dalağın ritm düzenlemesi ve açılımı
10- Stres ve spazm kaynaklı ağrıların iyleştirilmesi
11- Duygu bedende korku,endişe,affedememe,stres gibi duyguların dengelenmesi
12- Zihin bedende konsantrasyon ve farkındalığın artması ve zihnin berraklaşması
13- Fizik,duygu ve zihin beden seviyesinde kendimize ve başkalarına ellerle şifa verme becerisi

Sizler de yaşam gücü enerjinizi yükseltip kişisel dönüşümünüzde büyük bir adım atmaya niyet ederseniz I.Basamak Seraphim İyileştirmesi çalışmama bekliyorum.

Sevgi ile, Bir ile
Pınar Özbay

Comments are closed.