Simya Ezoterizmi ve Tarot Sembolizmi

Simya Ezoterizmi ve Tarot Sembolizmi

Dönüşüm sanatı simya, M.S. 300-1600 kimya, metalürji, tıp, astroloji, mitoloji, felsefe, sanat ve mistisizm,
ruhçuluk vb. birçok alanla ilişkili olup çeşitli pratik basit laboratuvar uygulamalarından gizemciliğe varan
geniş bir yelpazeyi kapsamaktaydı. Genel kanıya göre simyacıları araştırma yapmaya motive eden üç önemli
hedef vardı. İlki, metalleri altına dönüştürerek zengin olmak, ikincisi her bilgiyi barındıran Felsefe Taşı ile
bilge olmak ve sonuncusu her ölümlünün hayatında en az bir kere düşündüğü, ölümsüzlük sağlayacak Hayat
İksiri’ni bulmaktı.
Belki de tüm bu hedeflerin ezoterik (batıni, içsel) anlamında, altının metal özelliğinden sıyrılıp sıvı içinde
mono atomik* hale gelmesiyle beynin çalışma potansiyelini artırması, 3. göz de denilen beynin içindeki epifiz
salgı bezini aktive etmesiyle beraber kişinin kendini ve evreni bilmesi, bu şekilde manevi bir zenginlikle
yüksek mutluluğu elde etmesi olabilirdi. Antik Mısır’da yaşama yaşam katan sıvı olarak bilinen bu hayat
iksirine, efsanevi Mu Kıtası’ndan gelen “Munna-Manna” adı veriliyordu. Simyacılar 4 elementi kullanırdı
(Ateş, Hava, Toprak, Su ve hepsini kapsayan Ether)
Kökeni tam bilinmese de Eski Mısır veya Hint kültüründen Ortaçağda Avrupa’da şekillenen Tarot’ta
değnekler ateşi, kılıçlar havayı, yıldızlar toprağı, kupalar da kalpleri temsil eder. Büyük Arkana kartlarında
ise kollektif bilinçaltının arketipleri, karakterleri vardır. Tarot, kendini bilme ve hayatı yorumlama sanatıdır.
Hayatı ve kendini daha iyi tanımak isteyenleri bu uygulamalı atölye çalışmasına bekliyoruz.
Amaç: Simya ve tarotun sembolik kodlarını keşfe çıkmak, hayatı ve kendimizi daha yakından tanımak.
Yöntem: Spritüal, ezoterik (içsel-batıni) sembollerin temel anlamları ve verileri ışığında tarot okuma teknikleri.

Comments are closed.